A Győri Ítélőtábla szakkönyvtára

A Győri Ítélőtábla szakkönyvtárának elnevezésére 2014 októberében kiírt pályázatot Knapp László, a Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszékének egyetemi tanársegéde nyerte meg. Pályamunkája alapján a szakkönyvtárat a Győri Királyi Ítélőtábla második elnökéről, Vörösmarty Béláról nevezték el. A névtábla ünnepélyes felavatása 2015. január 30-án, a Győri Ítélőtábla fennállásának tizedik évfordulójára rendezett ünnepélyes összbírói értekezlet keretében történt.

"A Győri Ítélőtábla 2015. január 30-án 10 órától a távoli múltra és az eltelt tíz évre egyaránt visszatekintő ünnepélyes összbírói értekezletet tartott. A jubileumi eseményen dr. Kukorelli István tanszékvezető egyetemi tanár „Az Alaptörvény és az igazságszolgáltatás” címmel tartott előadást, Biczó Zalán egyetemi könyvtárvezető pedig a Győri Királyi Ítélőtábla egykor országos tekintélyt kivívott elnökeit mutatta be. A megjelentek között voltak az ítélőtáblák és a régió törvényszéki elnökei és kollégiumvezetői, az ügyvédi kamarák elnökei, a területi közjegyzői kamara elnöke, illetve a Széchenyi István Egyetem jogi karának dékánja. A Győri Ítélőtábla elnöke korábban nyílt pályázatot hirdetett a bíróság szakmai könyvtárának elnevezésére. A Bíráló Bizottság tagja volt dr. Zámbó Tamás kollégiumvezető, dr. Széplaki László kollégiumvezető és Vadászné Szabó Anikó a könyvtár vezetője. A nyertes pályázó dr. Knapp László, akinek pályamunkája alapján a szakmai könyvtár névadója Vörösmarty Béla, a Győri Királyi Ítélőtábla egykori elnöke lett. Az ünnepély záróaktusaként az ő névtáblájának felavatására került sor."

(Forrás: www.birosag.hu)

Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!