A Győri Ítélőtábla szakkönyvtára

A Győri Ítélőtábla szakkönyvtárának elnevezésére 2014 októberében kiírt pályázatot Knapp László, a Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszékének egyetemi tanársegéde nyerte meg. Pályamunkája alapján a szakkönyvtárat a Győri Királyi Ítélőtábla második elnökéről, Vörösmarty Béláról nevezték el. A névtábla ünnepélyes felavatása 2015. január 30-án, a Győri Ítélőtábla fennállásának tizedik évfordulójára rendezett ünnepélyes összbírói értekezlet keretében történt.

"A Győri Ítélőtábla 2015. január 30-án 10 órától a távoli múltra és az eltelt tíz évre egyaránt visszatekintő ünnepélyes összbírói értekezletet tartott. A jubileumi eseményen dr. Kukorelli István tanszékvezető egyetemi tanár „Az Alaptörvény és az igazságszolgáltatás” címmel tartott előadást, Biczó Zalán egyetemi könyvtárvezető pedig a Győri Királyi Ítélőtábla egykor országos tekintélyt kivívott elnökeit mutatta be. A megjelentek között voltak az ítélőtáblák és a régió törvényszéki elnökei és kollégiumvezetői, az ügyvédi kamarák elnökei, a területi közjegyzői kamara elnöke, illetve a Széchenyi István Egyetem jogi karának dékánja. A Győri Ítélőtábla elnöke korábban nyílt pályázatot hirdetett a bíróság szakmai könyvtárának elnevezésére. A Bíráló Bizottság tagja volt dr. Zámbó Tamás kollégiumvezető, dr. Széplaki László kollégiumvezető és Vadászné Szabó Anikó a könyvtár vezetője. A nyertes pályázó dr. Knapp László, akinek pályamunkája alapján a szakmai könyvtár névadója Vörösmarty Béla, a Győri Királyi Ítélőtábla egykori elnöke lett. Az ünnepély záróaktusaként az ő névtáblájának felavatására került sor."

(Forrás: www.birosag.hu)

Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi ülés 2018. december 17. 14:00 - 16:00
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2018. december 22. 00:00 - 2019. december 1. 23:55

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!