Hasznos linkek

Nemzetközi jog:

Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ): http://www.un.org/

ENSZ Biztonsági Tanács: http://www.un.org/en/sc/

ENSZ Közgyűlés: http://www.un.org/en/ga/

ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottság: http://www.un.org/law/ilc/

ENSZ Nemzetközi Bíróság: http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1

Állandó Nemzetközi Bíróság: http://www.icj-cij.org/pcij/index.php?p1=9

Állandó Nemzetközi Választottbíróság: http://www.pca-cpa.org/

Nemzetközi Büntetőbíróság: http://www.icc-cpi.int/Pages/default.aspx

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia: http://www.icty.org/

International Criminal Tribunal for Rwanda: http://www.unictr.org/

International Tribunal for the Law of the Sea: http://www.itlos.org/

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD): http://www.oecd.org/

Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága: http://www.icrc.org/eng/

Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO): http://www.nato.int/

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ): http://www.osce.org/

Európa Tanács: http://www.coe.int/

Emberi Jogok Európai Bírósága: http://www.echr.coe.int/echr/

Afrikai Unió: http://www.au.int/en/

Arab Liga: http://www.arableagueonline.org/

 

Nemzetközi magánjog:

ENSZ Kereskedelmi Jogi Bizottság: http://www.uncitral.org/

ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferencia: http://www.unctad.org/

Kereskedelmi Világszervezet: http://www.wto.org/

Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC): http://www.iccwbo.org/ 

Nemzetközi Valutaalap (IMF): http://www.imf.org/external/index.htm

Világbank: http://www.worldbank.org/

Multilaterális Beruházásbiztosítási Ügynökség (MIGA): http://www.miga.org/

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság:

http://www.mkik.hu/index.php?id=49

Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság: http://www.valasztottbirosag.hu/

 

Európai Unió joga:

Európai Tanács: http://www.european-council.europa.eu/

Európai Unió Tanácsa: http://www.consilium.europa.eu/

Európai Parlament: http://www.europarl.europa.eu/

Európai Bizottság: http://ec.europa.eu/

Európai Bizottság Magyarországi Képviselete: http://ec.europa.eu/magyarorszag/

Európai Unió Bírósága: http://curia.europa.eu/

EUR-Lex, az Európai Unió joganyaga: http://eur-lex.europa.eu/

 

Magyarországi felsőoktatási intézmények nemzetközi közjogi, nemzetközi magánjogi és európai jogi tanszékeinek honlapjai:

Central European University Legal Studies Department:
http://legal.ceu.hu/

Debreceni Egyetem Európa-jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék:
http://jog.unideb.hu/tanszekek/tanszekvezeto-prof-dr-varnay-erno-egyetemi-tanar 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Nemzetközi Jogi Tanszék:
http://www.ajk.elte.hu/dynpage6.exe?f=ajk&p1=m:Fomenu,EntryF1&p3=x:Almenu1,Entry-178&p4=p:8201&id=CMORG-14

Eötvös Loránd Tudományegyetem Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék:
ttp://www.ajk.elte.hu/dynpage6.exe?f=ajk&p1=m:Fomenu,EntryF1&p3=x:Almenu1,Entry-178&p4=p:8201&id=CMORG-15

Károli Gáspár Református Egyetem Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék:
http://www.kre.hu/ajk/index.php/europai-jogi-es-nemzetkoezi-jogi-tanszek

Miskolci Egyetem Európajogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék:
http://jogikar.uni-miskolc.hu/europajogi_es_nemzetkozi_maganjogi_tanszek

Miskolci Egyetem Nemzetközi Jogi Tanszék:
http://jogikar.uni-miskolc.hu/nemzetkozi_jogi_tanszek

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európai és Összehasonlító Közjogi Tanszék:
http://ktk.uni-nke.hu/oktatasi-egysegek/kozjogi-intezet/tanszekek

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Jogi és Európai Jogi Tanszék:
http://nit.uni-nke.hu/oktatasi_egysegek/nemzetkozi-jogi-es-europai-jogi-tanszek

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Európajogi Tanszék:
https://jak.ppke.hu/europajogi-tanszek

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nemzetközi Közjogi Tanszék:
https://jak.ppke.hu/nemzetkozi-kozjogi-tanszek

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nemzetközi Magánjogi Tanszék: 
https://jak.ppke.hu/nemzetkozi-maganjogi-tanszek

Pécsi Tudományegyetem Nemzetközi- és Európajogi Tanszék:
http://ajk.pte.hu/karunkrol/tanszekek/nemzetkozi-es-europajogi-tanszek

Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék:
http://www.juris.u-szeged.hu/karunkrol/tanszekek-intezetek/nemzetkozi-jogi-europa?objectParentFolderId=10429

Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi Magánjogi Tanszék:
http://www.juris.u-szeged.hu/nmjt?objectParentFolderId=10429

 

Könyvtárak, adatbázisok:

Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár: http://lib.sze.hu/

Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könytár linkgyűjteménye az Egyetem területéről, valamint a bárhonnan elérhető adatbázisokról: http://lib.sze.hu/linkcenter/index/lcl_id/6/m/431

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösség Tér (korábbi Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár): http://www.kkmk.hu/

Országos Széchényi Könyvtár: http://www.oszk.hu/

Országgyűlési Könyvtár: http://www.ogyk.hu/

Hatályos magyar jogszabályok: http://njt.hu/

Régi magyar jogszabályok: http://www.1000ev.hu/

Magyar Tudományos Művek Tára: http://www.mtmt.hu/

Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa: http://www.matarka.hu/

ENSZ szerződésgyűjteménye: http://treaties.un.org/Home.aspx

Európa Tanács égisze alatt kötött nemzetközi szerződések: http://conventions.coe.int/

Egyetemi honlapok gyűjteményei: http://avalon.law.yale.edu/, http://www1.umn.edu/humanrts/

European Journal of International Law: http://www.ejil.org/

American Journal of International Law: 
http://www.asil.org/resources/american-journal-international-law

Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht: http://www.zaoerv.de/

The Jean Monnet Working Paper Series:
http://centers.law.nyu.edu/jeanmonnet/papers/index.html

 

Egyéb:

Külügyminisztérium: http://www.kulugyminiszterium.hu/

Alkotmánybíróság: http://www.mkab.hu/

Magyar ENSZ Társaság: http://www.menszt.hu/

Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!